Återförsäljare av KRINNER Skruvfundament

BÄCKSTRÖMS AB är återförsäljare för KRINNER skruvfundament. Vi monterar skruvfundament i Jämtland och Härjedalen.
Vi har många olika sorters skruvfundament för olika ändamål samt tillbehör till fundamenten.

Kontakta oss

Några exempel där skruvfundamentet monteras

Produktions- och lagerhallar, vänthallar, maskinhallar, trä- och stålhallar, utställningsbyggnader, glas- och växthus, byggcontainrar, kontorscontainrar, mässhallar, träterrasser, carports, trähus, hallar, bryggor, lekplatser, sportutrustning, pergola, paviljonger, staket, insynsskydd & bullerplank, reklamskyltar, flaggstänger, byggskyltar, trafikskyltar, vägskyltar, motorvägsskyltar, busskurer, bänkar, avspärrningar, återvinningsstationer, solskydd, industristängsel, stängsel runt golfbanor & fotbollsplaner, papperskorgar, parkeringsur, gatlampor, elskåp, byggstängsel, trädgårdsstaket, säkerhetsstängsel, PV-anläggningar.

Prisexempel

Pris exempel på altan från 525 kronor inkl. montering. Se prislista PDF.

Ladda ner prisförslag

Galleri

Nedan följer några exempel på arbeten utförda med skruvfundament

Följ oss på instagram för regelbundna uppdateringar